Aktualności
Olimpiada Języka Angielskiego
26.09.2019.
 
Projekt PO WER 2019-2020
25.09.2019.REKRUTACJA DO PROJEKTU PO WER 2019 - 2020


W bieżącym roku szkolnym, w okresie od 2 września 2019 do 29 lutego 2020 w Szkoła realizuje przedsięwzięcie „Ochrona środowiska - wyzwanie współczesnej Europy”, w której planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.


W mobilności odbywającej się w terminie 30 listopada do 7 grudnia 2019 weźmie udział grupa 15 uczniów wraz z 3 opiekunami.


Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzrost umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz zwiększenie świadomości uczniów w zakresie problematyki dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.


Od kandydatów oczekujemy odpowiedzialności i sumienności oraz nienagannego stosunku do obowiązków szkolnych. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do projektu i wzięcia udziału w mobilności jest podpisanie Umowy zobowiązującej do udziału w cyklu zajęć przygotowawczych w zakresie problematyki dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, naukę podstaw języka włoskiego, zajęć z języka angielskiego oraz zajęć z pedagogiem.


Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie Szkoły, w zakładce PO WER 2019-2020.


W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział uczniowie klas 2-4. Celem przystąpienia do rekrutacji należy wypełnić Kartę zgłoszenia ucznia do mobilności można pobrać ze strony w zakładce PO WER 2019-2020 lub w Sekretariacie Szkoły od dnia 25 września 2019.


Wypełnione karty zgłoszenia należy zostawiać w Sekretariacie Szkoły do 2 października 2019.


Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 7 października 2019.

 
 
Zbiórka karmy i koców dla zwierząt
24.09.2019.Czytaj całość
 
Zebranie rodziców - klasy czwarte
20.09.2019.


Przydział sal na spotkanie z rodzicami

w dniu 24 września 2019 r. o godz. 1630


Wszystkich rodziców zapraszamy najpierw na spotkanie
do auli a później do wyznaczonych sal.

 

Klasa

Wychowawca

Sala

4a Tinf

Monika Bartoszek

41

4b Tinf

Tomasz Szwaba

40

4c Tinf

Ryszard Bancewicz

39

4 TM

Barbara Mańska-Borowska

38

4TAM

Olga Chrzanowska

53

4 Teo

Dorota Iwańska

66

 

 

 

 

 
Mistrzostwa Miasta w Sztafetowych Biegach Przełajowych
19.09.2019.
W dniu 19 września 2019r. odbyły się Mistrzostwa Miasta w Sztafetowych Biegach Przełajowych kobiet i mężczyzn. Drużyna męska zajęła I miejsce kwalifikując się do finału wojewódzkiego w Bydgoszczy. Drużyna kobiet zajęła IV miejsce.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj całość
 
European Rover Challenge 2019
20.09.2019.

W dniu 19 września uczniowie ZST zrzeszeni w kole #RoboticTeamGrudziądz oraz nauczyciele opowiedzieli w programie "Z pierwszej ręki" o zawodach łazików marsjańskich (European Rover Challenge 2019, Kielce), w których mieli okazję uczestniczyć. Audycja została wyemitowana na żywo przez TVP3 Bydgoszcz. Nagranie dostępne jest w sieci 

Plan działań na przyszłość jest ambitny. Uczniowie ZST planują w przyszłym roku zaprezentować na kolejnej edycji ERC swojego łazika marsjańskiego w wersji mini, natomiast docelowo planowana jest konstrukcja pełnowymiarowa. Podczas ERC uczniowie z ZST otrzymali wiele propozycji ciekawych stażów zawodowych oraz propozycje szkoleń na miejscu w szkole.


Czytaj całość
 
"Prymus Pomorza i Kujaw" oraz"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"
16.09.2019.

"Prymus Pomorza i Kujaw"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Stypendia przyznawane będą tym uczniom (spośród wszystkich klas ZST), którzy spełnią następujące kryteria:
- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załączniku nr 1 lub
w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:
1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne; 
3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych  w § 4 regulaminu: 4,00;
c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,  ubiegający się o stypendium, proszeni są o kontakt z wicedyrektor Jadwigą Grądecką.

Szczegóły: stypendia


 
5 edycja European Rover Challenge.
16.09.2019.
W dniach 13-15 września 2019 na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbywa się 5 edycja European Rover Challenge. Swój dorobek prezentują również uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu zrzeszeni w Kole Mechatroniczno-Robotycznym #RoboticTeamGrudziądz. Drużyna ZST jest jedyną drużyną uczniowską ze szkół średnich, pozostali uczestnicy reprezentują koła naukowe i uczelnie techniczne. W wydarzeniu wzięli udział: Jakub Łukowski, Maciej Kowalski i Dawid Kwiatkowski z klasy 3b Technikum Mechatronicznego wraz z opiekunem Marcinem Jabłońskim.
Podczas wystawy zaprezentowano projekty takie jak: Platforma „M&M-BotLab” z ramieniem robotycznym – wyróżniona na 15 Praskim RoboticDay 1 nagrodą Jury, autonomiczne roboty miniSUMO, stację pogody z wykorzystaniem RaspberryPI2 oraz wstępny prototyp Łazika – jeszcze nie Marsjańskiego ale Księżycowego  .
Podczas części konferencyjnej, jednym z najbardziej ciekawych punktów, był wykład i panel dyskusyjny ze Stevem Jurczykiem, vice dyrektorem NASA.


Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 40 z 479