Aktualności
ALL STAR
28.09.2021.
Drużyna ALL STAR 21 ⭐ 

Uczeń naszej szkoły Szymon Trzaskowski MKS Delfin Grudziądz 03,  bierze udział w konkursie na najlepszego prawoskrzydłowego zawodów w piłkę ręczną. Głosy można oddać za pomocą fanpage na Facebooku „PGNiG Summer Superliga”. Głosy oddajemy za pomocą reakcji do jutra tj. 29.09 do godz. 14:00! Liczą się tylko głosy z kont prywatnych! Zapraszamy do oddawania głosów. 


 
Spotkanie z rodzicami
24.09.2021.
 
Rekrutacja do projektu unijnego
17.09.2021.


Przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą projektu "Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu" na kursy:

1) Kurs eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV,
2) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
3) Szkolenie z obsługi programów graficznych typu Corel i Photoshop,
4) Programowanie robotów,
5) Chromatografia cieczowa HPLC - specjalistyczny kurs laboratoryjny,
6) Kurs podstawowy spawania metodą-MAG,
7) Programowanie i obsługa tokarki sterowanej numerycznie DIN-ISO (G-code),
8) CISCO CCNA-2 Podstawy Routingu i Switching, oraz
9) Staże zawodowe w przedsiębiorstwach na lato 2022.

Wnioski i zgłoszenia na kursy i staże dostępne u p. Sławomira Thoma, w sali 50.

 
PRYMUS POMORZA I KUJAW
16.09.2021.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".


Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;

- uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,

- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.


Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 r.


Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.


Wypełnione wnioski wraz z dokumentami można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych do dnia 23 września 2021r.

Czytaj całość
 
Planetarium / Retransmisja wykładu "Projekt habitatu #FloraHab"
15.09.2021.

Serdecznie zapraszamy na retransmisję wykładu pt. " Projekt habitatu #FloraHab ".
Projekt został zaprezentowany podczas tegorocznego European Rover Challenge.
Autorami są uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu oraz Marcin Jabłoński - opiekun #RoboticTeamGrudziadz.
DATA: 16 września (czwartek), godz.18:00.
Wykład odbędzie się w formie retransmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do retransmisji: www.planetarium.grudziadz.pl
Bezpośredni link do retransmisji YouTube: 
Uwaga: zachęcamy do subskrypcji powyższego kanału YouTube.


Czytaj całość
 
List prezydenta Grudziądza
14.09.2021.

List prezydenta Grudziądza w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 -  [LIST]


 
PRYMUS ZAWODU KUJAW I POMORZA
10.09.2021.

Nowy nabór wniosków stypendialnych 2021/2022


Jak aplikować o stypendium: https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/


- nabór wniosków trwa od 1 do 30 września,

 

- potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny w zakładce), kopia świadectwa szkolnego, kopie dokumentów potwierdzających pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne rozwijające umiejętności zawodowe,
UWAGA: Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły,

 

- wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpis wnioskodawcy wraz z dokumentami można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych do dnia 23 września 2021r.


 
Narodowe Czytanie
06.09.2021.Dnia 4 września miała miejsce ogólnopolska akcja "NARODOWE CZYTANIE", pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.


Jest to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012.


Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania wspólnie czytano dzieło "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 


Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.


W naszej szkole obchody tego wydarzenia odbyły się dnia 6 września przez radiowęzeł.


Fragmenty dzieła Zapolskiej czytali:

 

Martyna Archita, kl. 3AM5

Dawid Gesek, kl. 3AM5

Patrycja Wyka, kl. 3TIa5

Szymon Podbielski, kl. 3TIa5

oraz bibliotekarz Sylwia Grodkowska


Wszystkim serdecznie polecamy przeczytanie utworu w całości

  
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 40 z 702