Aktualności arrow Zebrania
Zebrania
01.09.2021.

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Spotkania Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym odbywać się będą w miarę potrzeb.

 

6 września 2021r. (poniedziałek) – spotkania rodziców klas pierwszych z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym

· wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

 

27 września 2021r. (poniedziałek) – spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych

· omówienie organizacji i procedur egzaminu maturalnego,

· wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec

· organizacja Studniówki

· wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców.

 

7 października 2021r. (czwartek) – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas II i III Technikum

· wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

· omówienie organizacji i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

 

12 października 2021r. (wtorek) – zebranie Rady Rodziców i wybór prezydium Rady Rodziców

 

18 listopada 2021r. (czwartek) – zebranie ogólnoszkolne rodziców uczniów klas I-IV połączone z pedagogizacją

· zebrania klasowe ( obowiązki szkolne, dyscyplina nauki, frekwencja, wyniki nauczania)

· informacja o ocenach przewidywanych w klasach IV

· przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

16 grudnia 2021r. (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas IV

· informacja o ocenach semestralnych w klasach IV

· informacja o terminach i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty

· informacja o wynikach próbnych egzaminów maturalnych

 

3 lutego 2022r. (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas I-III

· analiza wyników nauczania i wychowania za I semestr

· wywiadówki w poszczególnych klasach

 

31 marca 2022r. (czwartek) – zebrania w klasach maturalnych

· informacja o ocenach przewidywanych w klasach maturalnych

· przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

 

26 maja 2022r. (czwartek)– spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-III

· informacja o ocenach przewidywanych