Aktualności arrow Zebrania
Zebrania
04.09.2018.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

Spotkania Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym odbywać się będą

w miarę potrzeb.

 

6 września 2018r. (czwartek) – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

 

24 września 2018r. (poniedziałek) – spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych

- omówienie organizacji i procedur egzaminu maturalnego,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec

- organizacja Studniówki

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców.

 

4 października 2018r. (czwartek) – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas II i III

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

- omówienie organizacji i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec (E.12)

 

15 października 2018r. (poniedziałek, 16:30) – zebranie Rady Rodziców i wybór prezydium Rady Rodziców


22 listopada 2018r. (czwartek) – zebranie ogólnoszkolne rodziców uczniów klas I-IV połączone z pedagogizacją

- zebrania klasowe (obowiązki szkolne, dyscyplina nauki, frekwencja, wyniki nauczania)

- informacja o ocenach przewidywanych w klasach IV

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

20 grudnia 2018r. (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas IV

- informacja o ocenach semestralnych w klasach IV

- informacja o terminach i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty

 - informacja o wynikach próbnych egzaminów maturalnych


30 stycznia 2019r. (środa) - zebranie z rodzicami uczniów klas I-III

- analiza wyników nauczania i wychowania za I semestr

- wywiadówki w poszczególnych klasach

 

28 marca 2019r. (czwartek) – zebrania w klasach maturalnych

- informacja o ocenach przewidywanych

- przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

 

23 maja 2019r. (czwartek) – spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-III

- informacja o ocenach przewidywanych