Aktualności arrow Zebrania
Zebrania
05.09.2019.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

Spotkania Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym odbywać się będą

w miarę potrzeb.

 

5 września 2019 r. (czwartek) – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

 

24 września 2019 r. (wtorek) – spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych

- omówienie organizacji i procedur egzaminu maturalnego,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec

- organizacja Studniówki

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców.

 

3 października 2019 r. (czwartek) – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas II i III

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

- omówienie organizacji i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec

 

10 października 2019 r. (czwartek) – zebranie Rady Rodziców i wybór prezydium Rady Rodziców


26 listopada 2019 r. (wtorek) – zebranie ogólnoszkolne rodziców uczniów klas I-IV połączone z pedagogizacją

- zebrania klasowe (obowiązki szkolne, dyscyplina nauki, frekwencja, wyniki nauczania)

- informacja o ocenach przewidywanych w klasach IV

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

19 grudnia 2019 r. (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas IV

- informacja o ocenach semestralnych w klasach IV

- informacja o terminach i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty

 - informacja o wynikach próbnych egzaminów maturalnych


23 stycznia 2020 r. (czwartek) - zebranie z rodzicami uczniów klas I-III

- analiza wyników nauczania i wychowania za I semestr

- wywiadówki w poszczególnych klasach

 

26 marca 2020 r. (czwartek) – zebrania w klasach maturalnych

- informacja o ocenach przewidywanych

- przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

 

28 maja 2020 r. (czwartek) – spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-III

- informacja o ocenach przewidywanych