Aktualności arrow Zebrania
Zebrania
06.09.2017.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Spotkania Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym odbywać się będą

w miarę potrzeb.

 

7 września 2017r. (czwartek) – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

 

25 września 2017r. (poniedziałek) – spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych

- omówienie organizacji i procedur egzaminu maturalnego,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec

- organizacja Studniówki

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców.

 

4 października 2017r. (środa) – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas II i III

- wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

- omówienie organizacji i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

- wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec

 

12 października 2017r. (czwartek) – zebranie Rady Rodziców i wybór prezydium Rady Rodziców


23 listopada 2017r. (czwartek) – zebranie ogólnoszkolne rodziców połączone z pedagogizacją

- zebrania klasowe (obowiązki szkolne, dyscyplina nauki, frekwencja, wyniki nauczania)

- informacja o ocenach przewidywanych w klasach IV

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

3 stycznia 2018r. (środa) – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

- informacja o ocenach semestralnych w klasach IV

- informacja o ocenach przewidywanych w klasach I-III

- informacja o terminach i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty

 

30 stycznia 2018r. (wtorek) - zebranie z rodzicami uczniów klas I-III

- analiza wyników nauczania i wychowania za I semestr

- wywiadówki w poszczególnych klasach

 

5 kwietnia 2018r. (czwartek) – zebrania w klasach maturalnych

- informacja o ocenach przewidywanych

- przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

 

24 maja 2018r. (czwartek) – spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-III

- informacja o ocenach przewidywanych