Aktualności arrow REKRUTACJA 2017/2018
REKRUTACJA
11.05.2017.

strona elektronicznego naboru:  www.grudziadz.edu.com.pl


1).
Zasady i kryteria rekrutacji
:  POBIERZ

2).
Jak dostać się do naszej szkoły?
- instrukcja dla uczniów spoza Grudziądza:  POBIERZ
- instrukcja dla uczniów grudziądzkich gimnazjów:  POBIERZ

3).
Harmonogram naboru:
  POBIERZ

4).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna.
2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych).
3. Potwierdzone przez gimnazjum zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej.
4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych skierowania pobierane są w szkole).
5. Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.