Aktualności arrow REKRUTACJA 2020/2021
REKRUTACJA
20.05.2020.

1).
Zasady i kryteria rekrutacji:  POBIERZ

2).
Harmonogram naboru:
  POBIERZ

3).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna.
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych).
3. Potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej.
4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych skierowania pobierane są w szkole).
5. Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.