Aktualności arrow REKRUTACJA 2019/2020
REKRUTACJA
28.02.2019.

Image


1).
Zasady i kryteria rekrutacji:  POBIERZ

2).
Jak dostać się do naszej szkoły?  POBIERZ
 
3).
Harmonogram naboru:
  POBIERZ

4).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna.
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych).
3. Potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej.
4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych skierowania pobierane są w szkole).
5. Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

5).
Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej:   POBIERZ


strona elektronicznego naboru:  https://grudziadz.edu.com.pl