Aktualności arrow REKRUTACJA 2023/2024
REKRUTACJA
26.04.2023.
 

ZASADY I KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH


Harmonogram naboruDrodzy kandydaci,

w Grudziądzu obowiązuje "rekrutacja elektroniczna", to znaczy, że każdy kandydat na ucznia naszej szkoły musi wypełnić formularz elektroniczny, dostępny na stronie: http://rekrutacja.zst-grudziadz.pl - dotyczy to również kandydatów spoza Grudziądza. Na stronie tej, na górze jest "Wypełnij wiosek", który poprowadzi kandydata krok po kroku.

W razie trudności, lub niepewności, proponujemy obejrzenie krótkiego filmiku instruktażowego (co prawda jest z 2020 roku, ale od tamtej pory system naboru się nie zmienił): https://youtu.be/wJw1dNDUCpE

Zapraszamy :)

 

Prosimy pamiętać, że pomimo przesłania nam podania w formie skanu, jako załącznik poprzez system naboru elektronicznego, to podanie w wersji papierowej (z oryginalnymi podpisami rodzica i kandydata) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 16 czerwca 2023 r.

 

 

 

Dokumenty wymagane przez szkołę


1. Wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna.
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych).
3. Potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej.
4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
5. Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.W Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu na rok szkolny 2023/2024 planowany jest nabór do następujących klas 5-letniego technikum:
1. Technik analityk
2. Technik elektronik
3. Technik elektryk
4. Technik informatyk
5. Technik programista
6. Technik mechatronik
7. Technik robotyk