Aktualności arrow Terminy
Terminy
07.05.2021.Harmonogramy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec - lipiec 2021

Ogólny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w cyklu kształcenia

(wg podstawy programowej z 2017 r. - dotyczy obecnych klas III i IV)

 

zawód

klasa III

klasa IV

sesja

czerwiec - lipiec

sesja

styczeń - luty

technik analityk

AU.59

AU.60

technik mechatronik

EE.02

EE.21

technik informatyk

EE.08

EE.09

technik elektryk

EE.05

EE.26

technik elektronik

EE.03

EE.22

 

NAZWY KWALIFIKACJI dla zawodów:


Technik analityk (311103):

AU.59 (D) - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.60 (W) - Wykonywanie badań analitycznych

 

Technik mechatronik (311410):

EE.02 (W) - Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21 (DK) - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik elektryk (311303):

EE.05 (W) - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26 (D) - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Technik elektronik (311408):

EE.03 (W) - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22 (D) - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik informatyk (351203):

EE.08 (WK) - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 (DK) - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Modele części praktycznej egzaminu:

D - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych tylko w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

DK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

W - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg),

WK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg).