Aktualności arrow Terminy
Terminy (nowy egzamin zawodowy)
26.03.2018.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

   
Egzamin pisemny - 19 czerwca 2018 r.
(A.59, B.21, E.08, E.12, E.13, E.14, E.18, E.19, E.20, E.24)

Egzaminy praktyczne
- B.21 - 22-25 czerwca
- E.08 - 2-3 lipca
- E.12 - 28-30 czerwca, 3-4 lipca
- E.13 - 28-30 czerwca
- E.14 - 27 czerwca
- E.18 - 26 czerwca
- E.19 - 27 czerwca
- E.20 - 26 czerwca
- E.24 - 26 czerwcaOgólny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje

w zawodzie w cyklu kształcenia

 

zawód

klasa II

klasa III

klasa IV

sem. I

sem. II

sem. I

sem. II

sem. I

sem. II

technik analityk

 


 

A.59

A.60

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 


B.21

B.22

 

technik mechatronik

 

 

E.03

E.18

E.19

 

technik elektronik

 

 

 

E.06

E.20

 

technik informatyk

 

E.12

 

E.13

E.14

 

technik elektryk

 

 

E.07

E.08

E.24

 

 

NAZWY KWALIFIKACJI:

A.59 – Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60 – Wykonywanie badań analitycznych

B.21Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

E.03Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.06Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.12Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.18Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.20Eksploatacja urządzeń elektronicznych

E.24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych