Aktualności arrow Terminy
Terminy
11.10.2019.


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

sesja styczeń - luty 2020

 
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 oraz świadectw potwierdzających kwalifikację - 20 marca 2020 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020r. - 22 maja 2020 r.

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec - lipiec 2020

(podstawa programowa 2012 - kwalifikacje "jednoliterowe") 

Termin składania deklaracji - do 22 lutego 2020 r.

 

Część pisemna

23 czerwca 2020 r.

 

Część praktyczna


22 czerwca 2020 r. - E.18, E.24, B.22

pozostałe kwalifikacje: 24 czerwca - 9 lipca 2020 r.
 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec - lipiec 2020 oraz świadectw potwierdzających kwalifikację - 31 sierpnia 2020r.Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec - lipiec 2020

(podstawa programowa 2017)
Termin składania deklaracji - do 7 lutego 2020 r.

 

Część pisemna

23 czerwca 2020 r. (AU.59, EE.02, EE.03, EE.05, EE.08)

 

Część praktyczna

- AU.59 - 22 czerwca 2020 r.

- EE.02 - 27 czerwca - 9 lipca 2020 r.

- EE.03 - 27 czerwca - 9 lipca 2020 r.

- EE.05 - 27 czerwca - 9 lipca 2020 r.

- EE.08 - 29 czerwca - 5 lipca 2020 r.


Ogólny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w cyklu kształcenia

(wg podstawy programowej z 2017 r. - dotyczy obecnych klas II i III)

 

zawód

klasa III

klasa IV

sesja

czerwiec - lipiec

sesja

styczeń - luty

technik analityk

AU.59

AU.60

technik mechatronik

EE.02

EE.21

technik informatyk

EE.08

EE.09

technik elektryk

EE.05

EE.26

technik elektronik

EE.03

EE.22

 

NAZWY KWALIFIKACJI dla zawodów:


Technik analityk (311103):

AU.59 (D) - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.60 (W) - Wykonywanie badań analitycznych

 

Technik mechatronik (311410):

EE.02 (W) - Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21 (DK) - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik elektryk (311303):

EE.05 (W) - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26 (D) - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Technik elektronik (311408):

EE.03 (W) - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22 (D) - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik informatyk (351203):

EE.08 (WK) - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 (DK) - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Modele części praktycznej egzaminu:

D - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych tylko w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

DK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

W - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg),

WK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg).