Aktualności arrow Terminy
Terminy
12.05.2022.Harmonogramy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja lato 2022


Harmonogram egzaminów zawodowych formuła 2019 r.

 

zawód

kwalifikacja

termin

technikum 4-letnie

technikum 5-letnie

Technik analityk

CHM.03.

klasa III - sesja lato

klasa IV - sesja zima

CHM.04.

klasa IV - sesja zima

klasa V - sesja zima

Technik elektronik

ELM.02.

klasa III - sesja lato

klasa IV - sesja lato

ELM.05.

klasa IV - sesja zima

klasa V - sesja zima

Technik elektryk

ELE.02.

klasa III - sesja lato

klasa IV - sesja lato

ELE.05.

klasa IV - sesja zima

klasa V - sesja zima

Technik informatyk

INF.02.

klasa III - sesja lato

klasa III - sesja lato

INF.03.

klasa IV - sesja zima

klasa V - sesja zima

Technik mechatronik

ELM.03.

klasa III - sesja lato

klasa IV - sesja lato

ELM.06.

klasa IV - sesja zima

klasa V - sesja zima

Technik programista

INF.03.

--------------

klasa III - sesja lato

INF.04.

--------------

klasa V - sesja zima

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.10.

--------------

klasa IV - sesja lato

ELE.11.

--------------

klasa V - sesja zima

 

 

Egzaminy zawodowe (kwalifikacje)

(wg postawy programowej z 2019 r.)

 

Technik analityk (311103):

CHM.03. (D) - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. (W) - Wykonywanie badań analitycznych

 

Technik mechatronik (311410):

ELM.03. (WK) - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. (WK) - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik elektryk (311303):

ELE.02. (W) - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. (D) - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Technik elektronik (311408):

ELM.02. (W) - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. (D) - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik informatyk (351203):

INF.02. (WK) - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. (DK) - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technik programista (351406):

INF.03. (DK) - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. (DK) - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930):

ELE.10. (W) - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ELE.11. (D) - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejModele części praktycznej egzaminu:

D - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych tylko w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

DK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

W - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg),

WK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg).