Aktualności arrow Terminy
Terminy (nowy egzamin zawodowy)
10.08.2018.

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE w roku szkolnym 2018/19

(ustalony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)


Sesja 1. 2019 zima (styczeń - luty 2019)


· termin składania deklaracji do 9 września 2018r.


· część pisemna - 10 stycznia 2019r.


· część praktyczna: 

   - B.22, E.24 - 9 stycznia 2019r.

   - E.14 - 12, 14 i 15 stycznia 2019r. 

   - E.19 - 15 i 16 stycznia 2019r.

   - A.60 - 12 i 13 lutego 2019r. 

   - E.03 - 8, 9, 11 i 12 lutego 2019r.

   - E.07 - 12 i 13 lutego 2019r.


  termin ogłaszania i przekazania szkołom wyników egzaminu oraz świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie - 22 marca 2019 r.

  termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 24 maja 2019 r.Sesja 2. 2019 lato (czerwiec - lipiec 2019)


· termin składania deklaracji do 18 lutego 2019r.


· część pisemna - 18 czerwca 2019r.


· część praktyczna:

   - E.18 - 17 czerwca 2019r.

   - E.12 - 24 - 30 czerwca 2019r.

   - E.13 - 26 czerwca - 3 lipca 2019r.

   - A.59 - 26 - 28 czerwca 2019r.

   - B.21, E.08 - 21 czerwca - 4 lipca 2019r.


  termin ogłaszania i przekazania szkołom wyników egzaminu oraz świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 30 sierpnia 2019 r.
Ogólny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w cyklu kształcenia (w roku szkolnym 2018/19 aktualny dla klas III - IV)


zawód

klasa III

klasa IV

sem. I

sem. II

sem. I

sem. II

technik analityk

 

A.59

A.60

 

technik urządzeń i

systemów energetyki

odnawialnej

 

B.21

B.22

 

technik mechatronik

E.03

E.18

E.19

 

technik informatyk

 

E.13

E.14

 

technik elektryk

E.07

E.08

E.24

 


NAZWY KWALIFIKACJI:


A.59 – Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60 – Wykonywanie badań analitycznych

B.21Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

E.03Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.07Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.12Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.18Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych