Aktualności arrow Kalendarz
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018r.


zimowa przerwa świąteczna: 24-31 grudnia 2018r.

 

ferie zimowe: 14 - 27 stycznia 2019r.

 

wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.

 

zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 26 kwietnia 2019r.

 

egzamin maturalny: część ustna - 6-25 maja 2019r.

  część pisemna - 6-23 maja 2019r.

 

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019r.

 

koniec I semestru w klasach IV: 14 grudnia 2018r.

 

koniec I semestru w klasach I-III: 11 stycznia 2019r.

 


TERMINY PRAKTYK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

- 15.10 - 09.11.2018: 3aTinf, 3 TM

- 12.11 - 07.12.2018: 3Toe, 3bTinf, 3 TAM

- 28.01 - 22.02.2019: 3cTinf

- 25.02 - 22.03.2019: 2aTinf 
- 04.03 - 15.03.2019: 2TAn

- 29.04 - 24.05.2019: 2bTinfDNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

- 2 listopada 2018r. 

- 10 stycznia 2019r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- 2 maja 2019r.

- 6, 7, 8 maja 2019r. - egzamin maturalny z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

- 18 czerwca 2019r. -  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie