Aktualności arrow Biblioteka
Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna rozpoczęła działalność wraz z powstaniem szkoły w 1946 roku. W miarę upływu lat zmieniała swą lokalizację, ilość czytelników i wielkość księgozbioru. Na dzień dzisiejszy liczy ponad 25 tys. dokumentów, w tym książki, kasety video oraz CD. Całość jej zbiorów oraz wszyscy czytelnicy zarejestrowani są w komputerowym programie MOL. Warsztat informacyjny biblioteki stanowi bogaty księgozbiór podręczny, katalogi biblioteczne (w tym komputerowy ) oraz dostęp do Internetu.

W bibliotece młodzież może liczyć na miłą, fachową pomoc, która umożliwi zdobycie określonych umiejętności poszukiwania, porządkowania, wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Umiejętności te są niezwykle istotne w aspekcie samokształcenia, ułatwiają one poruszanie się w świecie informacji, dają możliwość świadomego transferu wiedzy, ułatwiają planowanie i organizowanie pracy, skuteczną komunikację w grupie, zespole czy w zupełnie nowym środowisku.

W czytelni odbywają się spotkania z młodzieżą w ramach ścieżek edukacyjnych oraz zajęcia z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego. Z istniejących tu stanowisk multimedialnych korzysta bardzo duża ilość młodzieży odwiedzającej bibliotekę. Oprócz bogatego i ciekawego księgozbioru, biblioteka zapewnia możliwość skorzystania z fachowych czasopism. Młodzież może również liczyć na pomoc w doborze literatury na każdy interesujący ją temat oraz w tworzeniu zestawień bibliograficznych do matury.

Czytelnicy w ramach akcji „Książka już przeczytana, bibliotece darowana” wzbogacają księgozbiór biblioteki.

W NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTECE MOŻNA SIĘ UŚMIECHAĆ