Aktualności arrow Biblioteka
Biblioteka szkolna


Biblioteka szkolna rozpoczęła działalność wraz z powstaniem szkoły w 1946 roku. W miarę upływu lat zmieniała swą lokalizację, ilość czytelników i wielkość księgozbioru. Na dzień dzisiejszy liczy ponad 25 tys. woluminów.


Wypożyczanie odbywa się za pomocą programu MOL NET +   [ kliknij ]

Logowanie do katalogu odbywa się za pomocą loginu oraz hasła do e-dziennika.


MOL NET+ umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na "zewnątrz" do przeglądania i wypożyczania książek.

 

Czytelnicy otrzymują:

 

• Automatyczne przejście pomiędzy kontem w MOL NET+ a kontem ucznia w dzienniku elektronicznym UONET+.

• Intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu).

• Zawężanie listy z wynikami za pomocą doskonale znanego uczniom mechanizmu faceted search.

• Możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy).

• Podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia lektur.

• Możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje

    o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty)

    i przetrzymywanych.

 

 

W bibliotece działa ICIM  ( INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ ).


Centrum dysponuje nowymi stanowiskami komputerowymi i wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka). 

ICIM posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program, który blokuje niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści. Jednocześnie umożliwia swobodny dostęp do stron bezpiecznych. ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczniowie mogą poszukać w Internecie informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach lub poza nimi, napisać referat, przygotować materiały na gazetkę, itp. Mogą także uczyć się, poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania.
Stwarza możliwość dostępu do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książki, czasopisma, nośniki elektroniczne, Internet oraz sieć lokalną. 


Centrum znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej.


Szczegółowe zasady funkcjonowania centrum określa regulamin dostępny w czytelni,

z którym każdy użytkownik musi się zapoznać. 


Godziny otwarcia biblioteki i ICIM


Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 14.00

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 14.00

 

 

Drodzy czytelnicy pamiętajcie, że dla nas - najważniejsi jesteście WY !!!

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 2019.11.13
Realizujemy

Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaPrzypominamy, że w 2019 r. nasza szkoła realizuje Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mający na celu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Uzyskaliśmy wsparcie finansowe na kwotę 15.000 zł (wkład własny organu prowadzącego to 3.000 zł.)


Nasza biblioteka szkolna przy wsparciu dyrekcji szkoły oraz dzięki systematycznej współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami podjęła, przeprowadziła oraz przeprowadza wiele działań służących promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


 

W zeszłym roku szkolnym przeprowadzono ankietę wśród uczniów ZST oraz rodziców, by zasięgnąć opinii jakie książki są przez uczniów preferowane, po które chętnie będą sięgać – wyniki ankiety.


Na podstawie ankiety, rozmów indywidualnych z czytelnikami oraz współpracą z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Biblioteką Publiczną w Grudziądzu, Gronem Pedagogicznym - sporządzono listę zakupu książek; które zostały zakupione (zakupiono 736 pozycji; w tym audiobook'i) - zestawienie.


 
Zestawienie nowości czytelniczych zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa znajduje się na stronie online biblioteki szkolnej.


W październiku w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, trwały prace nad włączeniem nowo zakupionych książek oraz audiobooków do księgozbioru biblioteki.


Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w tym przedsięwzięciu (pieczętowanie, obkładanie w folię), bibliotekarz zajmował się wpisywaniem (księgi inwentarzowe biblioteki, baza online MOL NET+), opracowaniem wg klasyfikacji UKD.Aktualnie w bibliotece jest wystawa nowości czytelniczych, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy!

Szczegółowe sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostanie zamieszczone na stronie biblioteki na początku stycznia 2020 roku.


 2019.11.27SZANOWNI  RODZICE

          W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; chcielibyśmy przypomnieć, że rozpowszechnianie czytelnictwa powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców, ponieważ tylko wtedy przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Nie jest to zadanie łatwe. Statystyki czytelnictwa zarówno osób dorosłych jak i dzieci pozostają nieubłagane. W dobie komputerów, telewizji, kina, Internetu - ogromnego postępu technicznego, wszechobecnego pośpiechu, warto zastanowić się nad rolą książki we współczesnym życiu człowieka i czynić starania, by było na nią miejsce i czas. Wszystko odbywa się w zawrotnym tempie, następuje szybka wymiana informacji podawana najczęściej drogą medialną. I chociaż wydawać by się mogło, że książka przeżywa swój kryzys, to jednak nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. Pozwala więc na przekazywanie istniejącego zasobu wiedzy o rzeczywistości i na kształtowanie określonych postaw. Dodatkowo kontakt z książką dostarcza młodemu czytelnikowi właściwych wzorców pisania i mówienia, pozwala poznawać nowe słownictwo i formy gramatyczne. Wpływa również na rozwój wyobraźni i łączy się integralnie z rozwojem myślenia. Czytanie rozwija nie tylko sferę poznawczo – intelektualną ale wzbogaca również wartości moralno – społeczne. Niestety potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli, najpierw rodzice, później nauczyciele i wychowawcy powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania. Jest to zabieg długotrwały i nie zawsze uwieńczony sukcesem.
          Rozwój zainteresowań czytelniczych u dziecka rozpoczyna się w domu. Rodzice którzy sami korzystają z książek i czasopism potrafią przekazać te zainteresowania także swoim dzieciom. 
          Niezwykle istotna jest rola książek w wieku dorastania, kiedy to młody człowiek niechętnie korzysta z rad dorosłych a uznawane dotąd wartości ulegają zmianie. Na tym etapie wyraźnie widać rozdźwięk pomiędzy lekturą dziewcząt (przyjaźń, miłość następnie powieść psychologiczna) a chłopięcą (powieści przygodowe, awanturnicze, wojenne, fantastyka itp.) Łączy natomiast poszukiwanie własnej tożsamości, konflikty światopoglądowe – to wszystko potrafi zmienić dwunastoletniego pożeracza książek w piętnastoletniego biernego oglądacza teledysków lub maniaka internetowego. Łatwa w percepcji fabuła obrazkowa skutecznie wypiera słowo pisane. Kultura wizji, rozleniwiając i spłycając wyobraźnię, hamuje wysiłek zapamiętywania, potrzebę porządkowania i analizowania wiadomości, spłyca poziom refleksji, jednym słowem nie dostarcza elementów niezbędnych dla rozwoju intelektualnego młodego umysłu. Czasochłonne, wymagające wysiłku umysłowego czytanie wygra tylko wtedy, gdy stanie się nawykiem, czynnością wykonywaną bezwiednie, odruchowym sięgnięciem po książkę w każdej wolnej chwili. Odpowiednio dobrana lektura ma ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości młodego człowieka. Dostarcza mu ona odpowiedzi na nurtujące go pytania i pomaga zbudować trwały system wartości. Odnalezienie w utworze podobieństwa do własnego osobistego świata nadaje sens własnej egzystencji.
          Reasumując - książka wpływa na psychikę, pomaga w kształceniu umysłu, pobudza sferę emocjonalną, odpowiednio dobrana pozostawia ślad na całe życie. Książka jest nośnikiem informacji, który zmusza do uruchomienia własnej wyobraźni, sprzyja refleksji, czyli kształtowaniu osobistej wizji świata i systemu wartości. Stanowi także źródło komunikacji ze światem.Warto więc zabiegać, aby książka zajmowała należne jej miejsce w każdym okresie życia człowieka.

2019.11.27


Dnia 27 października 2019 r., młodzież naszej szkoły uczestniczyła w niezwykłym spotkaniu z poezją i z jej twórcą - p. Stanisławem Raginiakiem. 

Spotkanie odbywało się w sali kinowej. Było to jedno z działań promujących lokalnych twórców kultury oraz działań służących rozwijaniu zainteresowań czytelniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet.3 NPRC – MEN)
Poeta podczas spotkania przedstawił swoją pracę twórczą, opowiedział o ludziach i wydarzeniach będących dla niego inspiracją. Wiele refleksji prowadzący poświęcił także wpływowi wiary na wyraz artystyczny swoich literackich dokonań.

Niezapomnianym punktem spotkania było czytanie wierszy oraz fragmentów prozy.
Pan Stanisław w swych wierszach opisuje nasz świat, wraca do wspomnień o ludziach i zdarzeniach oraz na bieżąco śledzi bieg codziennych wydarzeń. W jego wierszach najbardziej cenne wartości jak miłość, przyjaźń, wiara, kultura słowa i zachowania są ciągle aktualne.
Podczas spotkania, poeta rozdał uczniom wiersze z autografem.

Osoby chętne miały możliwość nabyć książki autora wraz z osobistą dedykacją.

Stanisław Raginiak – poeta, prozaik; urodził się 21.06.1952 r., w Łukowie koło Ostródy.

 

Od 1976 r. mieszka w Grudziądzu. debiutował w wieku 37 lat zbiorem wierszy Dziedzictwo (Wyd. "Pojezierze", Olsztyn 1989 r.). Kolejne tomiki poezji to:Uratuj mnie (1990), Nie bójcie się mojej pamięci (1993 r., książka wysoko oceniona przez Krzysztofa Nowickiego), Łzy nad Crow River (1996), Gdy brakuje słów i..., Nihumim („Wyd. Adam Marszałek”, 2000 r.), Żal (2001; "Żal ujął mnie swoją prostotą i skromnością” – Julia Hartwig, wybitna poetka z Warszawy; „Wiersze z Żalu są pełne światła, są mądre, pod względem formy doskonałe. To dary boże!” – Piotr Cielesz, Gdańsk), Skroplone smutki (2004).

Stanisław Raginiak jest również autorem dziennika lirycznego Skrawek Ameryki (1995), w którym zawarł reminiscencje z pobytu w Stanach Zjednoczonych. W 1999 r. „Wyd. Adam Marszałek” opublikowało powieść reportażową Ostatnie piętro samotności – raport z izby wytrzeźwień, o której bardzo pozytywnie wyraził się wybitny prozaik Wiesław Myśliwski (jej obszerne fragmenty drukował w redagowanej przez siebie „Sycynie”). Latem 2001 r. ukazał się trzeci, ostatni tom powieści S. Raginiaka Przystań cierpienia (pozytywna opinia m.in. prof. filozofii Lecha Witkowskiego, Uniwersytet Jagieloński).

Rok później na rynku pojawił się zbiór felietonów, dykteryjek i opowiadań pt. Jawa i sen. O książce pisał m.in. znakomity krytyk Henryk Bereza, podkreślając oryginalność takich opowiadań jak Wędrowiec, Ciernisty śnieg. Z kolei znany w kraju poeta i prozaik Kaziemierz Brakoniecki z Olsztyna chwalił opowiadanie Wroniarz. W sierpniu 2003 r. w Łukcie odbyła się promocja Dwóch linii, tomu składającego się z czterech opowiadań. Gościem honorowym był Wiesław Myśliwski, dla którego opowiadanie Piwnica zasługuje na najwyższe literackie uznanie. O tej publikacji w superlatywach wypowiedział się też prof. Zbigniew Chojnowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obie książki opublikowane zostały przez "Wydawnictwo Adam Marszałek". W grudniu 2003 r. wydawnictwo RAS opublikowało opowiadanie Rozwód. Dwa lata później na rynku ukazał się Powrót do Łukty (promocja odbyła się 25 czerwca 2005 r. w Łukcie, rodzinnej wsi autora). W 2009 r. autor opublikował 600-stronicową powieść Ćwokowampiria. (Grudzień 2011 r.) Po sześciu latach poetyckiego milczenia S. Raginiak wydał tomik wierszy Kwiaty na skale.

S. Raginiak w ostatnich latach doczekał się dwóch prac magisterskich na temat swojej twórczości (uczelnie w Łodzi i Olsztynie). Jego wiersze zamieszczono w kilku ogólnopolskich antologiach.

 

W roku 2015 włoskie wydawnictwo opublikowało wybór wierszy autora w przekładzie – Wiersze (Poesie, LietoColle 2017); promocja tomu odbyła się w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie. To samo wydawnictwo zaprosiło autora do publikacji tekstów w słynnym we Włoszech Quadernario – corocznym almanachu poezji, którego część zadedykowano poezji polskiej. Wiersze Raginiaka ukazały się tam obok utworów najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, jak Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser. Obszerny artykuł poświęcił tym autorom włoski dziennik "Avvenire".


Opublikowane we Włoszech wiersze uzyskały nagrody i wyróżnienia w kilku konkursach literackich:

  • konkursie literackim Stowarzyszenia Kulturalnego Metamorphosis z siedzibą w Rzymie - II nagroda w kategorii "Wiersze publikowane",wręczona w toskańskim Monte Argentario w maju 2017,
  • konkursie "Sacravita" we Florencji (maj 2017),
  • konkursie "La Couleur d'un Poeme" we Mediolanie (wrzesień 2017).

 

 

Moje Crow River” - poemat (Wyd. Horyzont Idei, Toruń, 2019)

to tytuł najnowszego dzieła Stanisława Raginiaka.


Fot. Jakub Keller (zdjęcie ze strony online "Nowości "-Dziennik Toruński, z dn. 14.08.2019)2020.03.30


Podajemy wykaz przydatnych linków do stron z dokumentami audiowizualnymi; zwłaszcza tymi polecanymi przez MEN. Szczególnej uwadze polecamy wolne lektury oraz wirtualne spacery po muzeach 


https://wolnelektury.pl/

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/


lektury.gov.pl

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.


https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-polski/lektury

https://www.legimi.pl/

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22237&prev=1

https://mobileclick.pl/10-stron-i-aplikacji-z-audiobookami-ktore-powinienes-poznac/


Serwis Telewizji Polskiej

Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”.W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.


Biblioteka Cyfrowa Polona

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.


Darmowe Audiobooki Lektury

Kolejnym ważnym skupiskiem audiobooków na YouTube jest kanał Darmowe AudiobookiLektura. Jak sama nazwa wskazuję, można znaleźć na nim audiobook'owe wersje znanych lektur. Jest on więc nie ladą gratką na uczących się, którzy wolą słuchać książki, zamiast je czytać. Chociaż jego oferta liczbowo nie poraża, kanał ten posiada klasyki polskiej i światowej literatury, których znajomość potrzebna jest w szkole średniej. Dlatego też przyszli maturzyści alternatywnie mogą go subskrybować.