Aktualności arrow Klasy II
Klasy II
KLASY II

II a Technikum Informatyczne
wychowawca: Owidiusz PrykII b Technikum Informatyczne
wychowawca: Sławomir ThomII c Technikum Informatyczne
wychowawca: Małgorzata RoszczynialskaII Technikum Mechatroniczne
wychowawca: Dariusz CharzyńskiII Technikum Analityczne-Mechatroniczne
wychowawca: Danuta MaciągII Technikum Elektryczne-Elektroniczne
wychowawca: Janusz Grabowski