Aktualności
Zebranie z rodzicami uczniów klas I
03.09.2020.

Przydział sal na spotkanie

z rodzicami uczniów klas I

w dniu 7 września 2020r. (poniedziałek)

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym spotkania z rodzicami odbędą się w dwóch turach.

Wszystkich rodziców prosimy o przybycie o wyznaczonych godzinach do auli szkolnej.

 

 

Klasa

Wychowawca

Sala

Godzina 16.00

1TEO

technik elektronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

A. Kalbarczyk

40

1Tel

technik elektryk

T. Żukotyński

57

1TAP

technik analityk i technik programista

A. Karwowska

41

Godzina 17.00

1aTi

technik informatyk

D. Augustyniak

56

1bTi

technik informatyk

P. Balcerzak

55

1TM

technik mechatronik

M. Jabłoński

48

 

 
Kiermasz podręczników
31.08.2020.

Jak co roku wraz z początkiem września w Zespole Szkół Technicznych odbywa się kiermasz podręczników szkolnych. W tym roku z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 kiermasz odbędzie się z wykorzystaniem platformy facebook. Możecie tam zamieszczać oferty sprzedaży swoich książek lub skontaktować się z osobami, które sprzedają podręczniki.
W celu sprzedaży lub kupna podręczników należy dołączyć do grupy ZST Grudziądz - Kiermasz podręczników znajdującej się pod adresem:  https://www.facebook.com/groups/zstkiermasz


 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
28.08.2020.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020r.

Uczniów klas I zapraszamy na uroczystą inaugurację roku szkolnego do auli ZST zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina 9.00

Godzina 10.00

Klasa

Wychowawca

Klasa

Wychowawca

1aTi

technik informatyk

D. Augustyniak

1TM

technik mechatronik

M. Jabłoński

1bTi

technik informatyk

P. Balcerzak

1Tel

technik elektryk

T. Żukotyński

1TEO

technik elektronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

A. Kalbarczyk

1TAP

technik analityk i technik programista

A. Karwowska


Po uroczystości w auli uczniowie spotykają się z wychowawcami w następujących salach:


klasa

1aTi

1bTi

1TEo

1TM

1Tel

1TAP

sala

56

55

40

48

57

41


Uczniowie klas starszych (II, III, IV) nie będą uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego w szkole, ale proszeni są o zapoznanie się z planem lekcji, który zostanie umieszczony na stronie szkoły.

W dniu 1 września w godzinach 9.00 – 10.00 wychowawcy skontaktują się z Wami poprzez e-dziennik i przekażą informacje dotyczące organizacji roku szkolnego i zasad zachowania w szkole w związku z epidemią COVID-19. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub problemów proszę o kontaktowanie się z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Od dnia 2 września 2020r. zajęcia dla wszystkich uczniów odbywają się w szkole zgodnie z planem.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi związanymi z epidemią, które zamieszczono na stronie szkoły.


 
Bezpieczny powrót do szkoły
28.08.2020.

informacje dla rodziców 

 
Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw"
26.08.2020.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw"

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

- uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
- otrzymał w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskał jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
- uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.Regulamin

 
List MEN i GIS do rodziców
24.08.2020.
 
Grudziądzka Akademia Cyfrowa
24.08.2020.

Prezydent Grudziądza zachęca Państwa do udziału w mikroprojekcie „Grudziądzka Akademia Cyfrowa”, którego celem jest podniesienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby w wieku od 25 do 75 roku życia zamieszkałe lub zameldowane w Grudziądzu. Ze szkolenia mogą również skorzystać osoby mieszkające poza Grudziądzem, pod warunkiem, iż oświadczą, że nie brały udziału w podobnym projekcie w innej gminie.

Aktualnie dostępne są trzy moduły szkoleniowe:

- Rodzic w Internecie,

- Moje finanse i transakcje w sieci,

- Kultura w sieci.


Szczególnie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w module „Rodzic w Internecie”, który przygotuje Państwa do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów Internetu.


Cykl szkoleniowy w ramach danego modułu obejmuje 12 godz. i będzie podzielony na 4 bloki
3 godzinne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz gadżety „Grudziądzkiej Akademii Cyfrowej”. 


Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu w ramach jednego modułu.


W związku z realizacją mikroprojektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, na które zapraszamy zainteresowane osoby. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w ogrodzie Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28. W trakcie spotkania trenerzy kompetencji cyfrowych opowiedzą o szczegółach mikroprojektu. Ponadto, dla każdego z uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek.


Na spotkanie informacyjne obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 56 45 10 464 i 56 45 10 465.


Rekrutację prowadzi i informacji dot. mikroprojektu udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pod wskazanymi wyżej numerami telefonu).


 
Lista osób przyjętych do ZST
19.08.2020.

Lista przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych z podziałem na klasy:

technik informatyk - klasa "A"  
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 80 z 626