Aktualności
Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza 2020/2021
11.09.2020.

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Wnioski należy składać w wersji papierowej (wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o wymagane podpisy) w terminie do 30.09.2020 r.

 

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły Branżowej II stopnia;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:

a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4 regulaminu: 4,00;
c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;

5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Więcej informacji na stronie: https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/ 
Komunikat
09.09.2020.

Informujemy o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

Opiekun SU
Danuta Maciąg

 
Akcja NARODOWE CZYTANIE
08.09.2020.

Dnia 4 września 2020 r. w naszej szkole odbyła się akcja Narodowe Czytanie.
To już dziewiąta odsłona akcji, której tegoroczną lekturą była "Balladyna" Juliusza Słowackiego.
Akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku; została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
W związku z obecną sytuacją, wydarzenie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Chętni uczniowie z klasy 4 TAN (Kamila Szymanek, Maja Kruczkowska, Agata Jarzembska) - czytali fragmenty dzieła przez szkolny radiowęzeł.

"Balladyna" Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach - Balladynie i Alinie - stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Zebranie z rodzicami uczniów klas I
03.09.2020.

Przydział sal na spotkanie

z rodzicami uczniów klas I

w dniu 7 września 2020r. (poniedziałek)

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym spotkania z rodzicami odbędą się w dwóch turach.

Wszystkich rodziców prosimy o przybycie o wyznaczonych godzinach do auli szkolnej.

 

 

Klasa

Wychowawca

Sala

Godzina 16.00

1TEO

technik elektronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

A. Kalbarczyk

40

1Tel

technik elektryk

T. Żukotyński

57

1TAP

technik analityk i technik programista

A. Karwowska

41

Godzina 17.00

1aTi

technik informatyk

D. Augustyniak

56

1bTi

technik informatyk

P. Balcerzak

55

1TM

technik mechatronik

M. Jabłoński

48

 

 
Kiermasz podręczników
31.08.2020.

Jak co roku wraz z początkiem września w Zespole Szkół Technicznych odbywa się kiermasz podręczników szkolnych. W tym roku z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 kiermasz odbędzie się z wykorzystaniem platformy facebook. Możecie tam zamieszczać oferty sprzedaży swoich książek lub skontaktować się z osobami, które sprzedają podręczniki.
W celu sprzedaży lub kupna podręczników należy dołączyć do grupy ZST Grudziądz - Kiermasz podręczników znajdującej się pod adresem:  https://www.facebook.com/groups/zstkiermasz


 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
28.08.2020.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020r.

Uczniów klas I zapraszamy na uroczystą inaugurację roku szkolnego do auli ZST zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina 9.00

Godzina 10.00

Klasa

Wychowawca

Klasa

Wychowawca

1aTi

technik informatyk

D. Augustyniak

1TM

technik mechatronik

M. Jabłoński

1bTi

technik informatyk

P. Balcerzak

1Tel

technik elektryk

T. Żukotyński

1TEO

technik elektronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

A. Kalbarczyk

1TAP

technik analityk i technik programista

A. Karwowska


Po uroczystości w auli uczniowie spotykają się z wychowawcami w następujących salach:


klasa

1aTi

1bTi

1TEo

1TM

1Tel

1TAP

sala

56

55

40

48

57

41


Uczniowie klas starszych (II, III, IV) nie będą uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego w szkole, ale proszeni są o zapoznanie się z planem lekcji, który zostanie umieszczony na stronie szkoły.

W dniu 1 września w godzinach 9.00 – 10.00 wychowawcy skontaktują się z Wami poprzez e-dziennik i przekażą informacje dotyczące organizacji roku szkolnego i zasad zachowania w szkole w związku z epidemią COVID-19. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub problemów proszę o kontaktowanie się z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Od dnia 2 września 2020r. zajęcia dla wszystkich uczniów odbywają się w szkole zgodnie z planem.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi związanymi z epidemią, które zamieszczono na stronie szkoły.


 
Bezpieczny powrót do szkoły
28.08.2020.

informacje dla rodziców 

 
Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw"
26.08.2020.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw"

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

- uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
- otrzymał w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskał jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
- uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.Regulamin

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 48 z 597