Aktualności arrow Druki i załączniki do pobrania
Druki i wnioski
16.06.2021.

Druki dla pracownika

Druk 1 - wniosek o naganę lub pochwałę


Druk 3 - protokół egzaminu klasyfikacyjnego

Druk 4 - wniosek o opinię Samorządu Uczniowskiego

Druk 5 - wniosek o skreślenie

Druk 6 - wniosek o czesneDruki dla ucznia, rodzica, opiekuna, absolwenta


Druk 1 - oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki

Druk 2 - oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii, etyki

Druk 3 - rezygnacja rodzica w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki

Druk 4 - rezygnacja pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki

Druk 5 - rezygnacja rodzica z WDŻ

Druk 6 - rezygnacja pełnoletniego ucznia z WDŻ

Druk 7 - podanie rodzica o zwolnienie z wf

Druk 8 - podanie pełnoletniego ucznia o zwolnienie z wf

Druk 9 - podanie do szkoły dla kandydata

Druk 10 - wniosek o egzamin poprawkowy

Druk 11 - wniosek o egzamin poprawkowy podwójny

Druk 12 - wniosek o egzamin klasyfikacyjny

Druk 13 - wniosek o warunkową promocję

Druk 14 - wniosek o powtarzanie klasy

Druk 15 - zgoda rodzica (opiekuna) na pomiar temperatury

Druk 16 - zgoda rodzica (opiekuna) na przetwarzanie wizerunku

Druk 17 - wniosek o duplikat swiadectwaZałączniki dotyczące wycieczki


załącznik 1 do Regulaminu wycieczek

załącznik 2 do Regulaminu wycieczek

załącznik 3 do Regulaminu wycieczek - dla rodzica, opiekuna

załącznik 3 do Regulaminu wycieczek - dla pełnoletniego ucznia

załącznik 4 do Regulaminu wycieczek
Załączniki dotyczące ZFŚS


załącznik nr 1 do ZFŚS

załącznik nr 2 do ZFŚS

załącznik nr 3 do ZFŚS

załącznik nr 5 do ZFŚS

załącznik nr 8 do ZFŚS