Aktualności
Obchody 100-lecia przyłączenia Grudziądza do Polski
29.01.2020.
22-01-2020 uczniowie z klas pierwszych technikum czteroletniego pod opieką p. Barbary Mańskiej-Borowskiej mieli możliwość obejrzenia  w Centrum Kultury Teatr spektaklu przygotowanego przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu pt.:" Grudziądz- miasto moje, a w nim, najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni...".
Spektakl został przygotowany w ramach obchodów:"Roku Błękitnej Pamięci" w związku z obchodami 100- lecia przyłączenia Grudziądza do Polski.
Dzięki atmosferze, która zapanowała na scenie, wszyscy widzowie zostali przeniesieni w czasie, poznając przeszłość Grudziądza od 1772 roku, czyli od I rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy miasto znalazło się pod zaborem pruskim, poprzez kolejne stulecia, aż do momentu przełomowego dla miasta, czyli 23-01-1920 roku, kiedy na mocy przyjętego Traktatu Wersalskiego po I wojnie światowej, Grudziądz  po 148 latach germanizacji, został  przyłączony do Macierzy.
Muzyka, poezja i fragmenty prozy, ilustrowane unikatowymi zdjęciami archiwalnymi, a także młodzież w kostiumach z dwudziestolecia międzywojennego, z okresu okupacji hitlerowskiej oraz z czasów PRL-u,stanowiły swoisty wehikuł czasu, który pozostanie w pamięci, jako nie tylko doznanie artystyczne, ale również w unikatowy sposób przekazana wiedza z zakresu historii regionalnej.