Aktualności
Damian Szczeciński stypendystą Premiera
05.12.2018.

W dniu 3.12.2018r w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu nasz uczeń z klasy IVb TI Damian Szczeciński uczestniczył w uroczystości wręczania dyplomów tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplom otrzymał z rąk kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika.
Stypendia te przyznawane są uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i uzyskał najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskuje w niej najwyższe wyniki a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy!